Το ταξίδι στη γενέθλια γη των...

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  ΓΥΜΝΑCΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑC 1972 - 1973

μέσα από τα ...αναμνηστικά

θέλει αρκετή υπομονή για να ...φορτωθεί η σελίδα -  θέλει αρκετή υπομονή για να ...φορτωθεί η σελίδα  -  θέλει αρκετή υπομονή για να ...φορτωθεί η σελίδα     

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

Σήμα Στολής Μαθητών Γυμνασίου

Απολυτήριο

Δελτίο Προόδου Τετραμήνου

Καρτέλα Ελέγχου Προόδου

Έλεγχος Προόδου

Βραβείο

 

Δίπλωμα Μαθητικών Αγώνων

 

Διπλωμα Γ.Σ. "Πράξανδρος"