αμίαντος

Πάσχα

  

 

Χρόνος

Ορθόδοξοι

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

30 April

15 April

05 May

27 April

11 April

01 May

23 April

08 April

27 April

19 April

04 April

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

24 April

15 April

05 May

20 April

12 April

01 May

16 April

08 April

28 April

19 April

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

02 May

24 April

16 April

05 May

20 April

12 April

02 May

16 April

08 April

28 April

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

13 April

02 May

24 April

09 April

29 April

20 April

05 April

25 April

17 April

06 May

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

21 April

13 April

03 May

24 April

09 April

29 April

21 April

05 April

25 April

17 April

                                                                                   back

Σημείωση: Η σελίδα αυτή δεν έχει γίνει με την συνεργασία του Κοινοτικού Συμβουλίου ή οποιουδήποτε άλλου αξιωματούχου.