ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1421 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

 

 

 

 

Καλωσορίσατε στις προσωρινές ιστοσελίδες της

 

 

 

 

 Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών
του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

 

 

 

 

Στις σελίδες αυτές περιέχονται νομοθετήματα σχετικά με την προστασία της
Υγείας και Ασφάλειας των καταναλωτών, την προστασία των Οικονομικών τους Συμφερόντων
και την προστασία του Ανταγωνισμού
.

 

 

 

Ευρετήριο νομοθετημάτων

 

Υγεία και Ασφάλεια    Οικονομικά Συμφέροντα    Ανταγωνισμός

 

(Επιλέξτε ένα από τα παραπάνω θέματα για να συνεχίσετε την περιήγησή σας)

 

22 Οκτωβρίου 2004