Ένωση Κυπρίων Φοιτητών
ΔΡΑΣΙΣ - Κ.Ε.Σ.


Η ιστοσελίδα μας πρόκειται να αναβαθμιστεί και να εγκατασταθεί σε νέα τοποθεσία στο δίκτυο...
Απολογούμαστε για την ταλαιπωρία. Εργαζόμαστε ώστε η δικτυακή επαφή σας με το ΔΡΑΣΙΣ-Κ.Ε.Σ. γίνει πιο πλήρης και ουσιαστική...