.
...............
 
 
 
 
.. 
.. 
.. 
.. 
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.. 
. 

 
 
 
.. 
.. 
.. 
.. 
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .. 
.. 
 
 
 
 
.. 
.. 
.. 
.. 
      
   
 
 
 
 
.. 
.. 
.. 
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.. 
. 

.. 
.. 
.. 
      
   
 
 
 
 
 .. 
.. 

.. 
.. 
.. 
      
   
 
 
 
 
 .. 
 .. 
.. 
 .. 
.. 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
.. 
. 
 
 
 .. 
 .. 
.. 
 .. 
.. 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
.. 
 

.. 
.. 
 

 
 
 .. 
 .. 
.. 
 .. 
.. 
 
  
  
  
  
  

. 
.............
.
 
............
............
..
..
..
 
.
.
 
..
. Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ 
  ΑΝΘΡΩΠΟΥ  ΓΝΩΣΙΣ  
  • Εικών αθανασίας, φθαρτός και λογικός: ιδού ο άνθρωπος. 

  •     
  • Θραύσματα κοσμικών αρμονιών συνθέτουν την ψυχή του. 

  •   
  • Μεταξύ Ουρανού και Ταρτάρου: Το ταξείδι Ημών των Θραυσμάτων. 
..
..
ΑΝΘΡΩΠΟΙ,
ΘΕΟΠΛΑΣΤΟΝ ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΝ ΕΙΚΟΝΙ ΜΟΡΦΗΝ,
ΤΙΠΤΕ ΜΑΤΗΝ ΠΛΑΖΕΣΘΕ 
ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΤΑΡΠΟΝ ΒΑΙΝΕΤΕ, 
ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΚΤΙΣΤΟΥ ΜΕΜΝΗΜΕΝΟΙ ΑΙΕΙ ;
 
( Άνθρωποι, που έχετε για εικόνα σας θεόπλαστη  μορφή, γιατί πλανάστε μάταια και δεν βαδίζετε την ευθεία ατραπό, με τον αθάνατο Κτίστη αιώνια στη μνήμη σας  ; ) 
ΣΥΒΙΛΛΑΣ  ΧΡΗΣΜΟΙ. ..
.. 
..
 
ΤΟΥΤΩΝ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΚΑΝΩΣ ΚΑΘΗΡΑΜΕΝΟΙ 
ΑΝΕΥ ΤΕ ΣΩΜΑΤΩΝ ΖΩΣΙ 
ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΕΙΤΑ ΧΡΟΝΟΝ, 
ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΙΚΗΣΕΙΣ ΕΤΙ ΤΟΥΤΩΝ ΚΑΛΛΙΟΥΣ ΑΦΙΚΝΟΥΝΤΑΙ, 
ΑΣ ΟΥΤΕ ΡΑΔΙΟΝ ΔΗΛΩΣΑΙ 
ΟΥΤΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΚΑΝΟΣ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ. 
ΑΛΛΑ ΤΟΥΤΩΝ ΔΗ ΕΝΕΚΑ ΧΡΗ ΩΝ ΔΙΕΛΗΛΥΘΑΜΕΝ, 
Ω ΣΙΜΜΙΑ, ΠΑΝ ΠΟΙΕΙΝ 
ΩΣΤΕ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΤΩ ΒΙΩ ΜΕΤΑΣΧΕΙΝ΄ 
ΚΑΛΟΝ ΓΑΡ ΤΟ ΑΘΛΟΝ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΣ ΜΕΓΑΛΗ.
.   
( Όσοι από τους ανθρώπους αυτούς καθάρισαν αρκετά τον εαυτό τους με την άσκηση της φιλοσοφίας, ζουν χωρίς σώματα στην αιωνιότητα και φθάνουν να κατοικήσουν σε τόπους ακόμη πιο ωραίους, που ούτε εύκολο είναι να τους αποκαλύψουμε εδώ ούτε και ο χρόνος επί του παρόντος επαρκεί. Αλλά γι΄αυτά τα ζητήματα που εξηγήσαμε, ώ Σιμμία, θα πρέπει να κάνουμε το παν ώστε να αποκτήσουμε την αρετή και τη φρόνηση στη ζωή μας. Γιατί είναι υπέροχο το έπαθλο και μεγάλη η ελπίδα ).  
 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ, 114 ...
 ..
  
.. 
ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Δ' ΕΟΝΤΟΣ ΞΥΝΟΥ 
ΖΩΟΥΣΙΝ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ 
ΩΣ  ΙΔΙΑΝ ΕΧΟΝΤΕΣ ΦΡΟΝΕΣΙΝ
 
( Ενώ ο Λόγος είναι κοινός, οι πολλοί ζούν σάν νά έχει ο καθένας καί δική του, ιδιαίτερη φρόνηση ) 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ  Ο  ΕΦΕΣΙΟΣ ...
  ..
.. 
Γιά  τών  Ελλήνων τό  ΕΝΑ 
 
@ E-είδος
.
μόνη [η μονάς] τών άλλων 
ομοίως τώ τού παντός σωτηρίω προνοία 
εμφήναι τε τόν περί του Θεού λόγον 
και προσοικειωθήναι αυτώ 
μάλιστα πάντων επιτηδειοτάτη.
 
ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ, 
ΘΕΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ  ΤΗΣ   ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ
.
επειδή λοιπόν και η μονάδα μετράει,
ιδού
.
  
.
ΟΛΙΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
.
 
.
.
 
 
 
.
 
 
 
 
  ..
  
............
............
..
..
..
  
.
.
 .
 
 
 
 
 
.
 
 
.