.

.

.

.

.

.

 


....

ΔΗΜ ΙΟ Υ ΡΓΙ Α 
 
 
.
ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΝΕΣΕΩΣ
ΕΡΩΤΟΣ
 
ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ
ΜΟΥΣΑΙ
  ΜΟΥΣΙΚΗ
ΙΕΡΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
.
 
Μούσαι  Πιερίδες, μεγαλώνυμοι, αγλαόφημοι, θνητοίς, οίς κε παρήτε, ποθεινόταται, πολύμορφοι, πάσης παιδείης αρετήν γεννώσαι άμεμπτον, θρέπτειραι ψυχής, διανοίας ορθοδότειραι, καί νόου ευδυνάτοιο καθηγήτειραι άνασσαι, αι τελετάς θνητοίς ανεδείξατε μυστιπολεύτους
.
ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΜΟΥΣΑΣ
Έστι γάρ αρμονία πολιμιγέων ένωσις καί δίχα φρονεόντων συμφρόνησις.
.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ
.
  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
      ΜΟΥΣΑ
  ΠΟΙΗΣΙΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
      ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ
  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
      ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
.
 

.
Ο μέν δή θεός αρχήν τε καί τελευτήν καί μέσα τών όντων απάντων έχων,
ευθεία περαίνει, κατά φύσιν περιπορευόμενος. Τώ δ' αεί ξυνέπεται Δίκη τών απολειπομένων του θείου νόμου τιμωρός.
.
ΟΡΦΕΥΣ Ο ΘΡΑΞ
.
  Ο ΧΟΡΟΣ
.ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
      ΣΟΛΩΜΟΣ
  ΟΔΥΣΣΕΑΣ
      ΕΛΥΤΗΣ
.Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
      ΘΕΟΦΙΛΟΣ
.
 
Χάος ήν καί  Νύξ  Ερεβός τε μέλαν πρώτον καί Τάρταρος ευρύς,Γη δ’ ουδ’ Αήρ ουδ’  Ουρανός ήν.  Ερέβους δ’ εν απείροσι κόλποις τίκτει πρώτιστον υπηνέμιον  Νυξ η μελανόπτερος υιόν, εξ ού περιτελλομέναις ώραις έβλαστεν  Έρως ο ποθεινός στίλβων νώτον πτερύγοιν χρυσαίν, εικώς ανεμώκεσι δίναις. ούτος δε  Χάει πτερόεντι μιγείς νυχίω κατά  Τάρταρον ευρύν ενεόττευσεν γένος 
.
.
ημέτερον και πρώτον ανήγαγεν εις φώς. πρότερον δ' ουκ ήν γενος αθανάτων, πρίν Έρως ξυνέμειξεν άπαντα ξυμμειγνυμένων δ’ ετέρων ετέροις γένετ'  Ουρανός, Ωκεανός τε καί  Γή παντων τε θεών μακάρων γένος άφθιτον.
.
ΟΡΦΕΥΣ Ο ΘΡΑΞ
.
  ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
      ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
κυρ-ΦΩΤΗΣ 
      ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ
  ΣΤΡΑΤΗΣ 
      ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
      ΣΕΦΕΡΗΣ
.
 
Όπως μέσα από το κεφάλι του Δία, πήδηξε και στηλώθηκε πάνω στο μοναδικό θαλασσόβραχο του αιγαιοπελαγίτικου νησιού μια καινούργια ελληνική θεότητα, που έδεσε με τον πιο θαυμαστό τρόπο όλες τις εποχές και όλο το νόημα της φυλής. Μιας φυλής 
που ζεί κι αγωνίζεται με τα στοιχειά και με τις φουρτούνες
.
ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ,
 του κόσμου, η μισή στη 
στεριά κ' η μισή στη θάλασσα, 
με το ινί και με την καρίνα, πάντοτε κάτω από 
μια θεότητα πολεμική, θηλυκιά και 
παρθένα... 
.
Η ΠΑΝΑΓΙΑΗ ΓΟΡΓΟΝΑ
.
.
Για των Ελλήνων
το  ΕΝΑ.
...
@ E-είδος
.
.
 
 
Ο άκοπος από τον ουρανό...
.
η μνήμη γιναμένη παρόν
.
ο καθείς και τα όπλα του
.
Ο Ήλιος ο Αρχάγγελος
.
Γιά μάς η τριπλά εργασμένη προδοσία
.
Οδηγέ των ακτίνων
Ο υφαντής των αστερισμών

Έγινε αυτός που είμαι
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ, ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ

Αιών ορών ο υποτώριος εστώς.
.
ςΕΛΙξ
.
.
.
.
.
Τά πάντα ρεί, τό δέ έν ακινητεί. 
ςΕΛΙξ
.
.
μόνη [η μονάς] τών άλλων 
ομοίως τώ τού παντός 
σωτηρίω προνοία 
εμφήναι τε τόν περί του Θεού λόγον 
και προσοικειωθήναι αυτώ 
μάλιστα πάντων επιτηδειοτάτη.
.
ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ, ΘΕΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ
επειδή λοιπόν 
και η μονάδα μετράει, ιδού 
.


.
.

 
.............
.
............
............
..
..
..
 
.
.

 

.