.
...............

 
 

..
..
..
..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..
.
 
 
 

..
..
..
..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..
..
 
 
 

..
..
..
..
 
 
 
 
 

..
..
..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..
.
 
 
 

..
..
..
..
 
 
 
 
 

 ..
..
 ..
..
 ..
..
 ..

..
..

 .
.
..
..

 .
.
..
 .
.
..
..
 

 .
.
..
.
 ..
.
 ..

 

..
.............
.
............
............
..
..
..
 
.
.
..

.Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ

.. .. ΙΣΤΟΡΙΑ.... 
  • Η εθνική μας ορθοπραξία θα αναδυθεί και πάλι μέσα από Πράξεις ύψιστης Εθνικής αυτογνωσίας.

  •  
  • Κι όμως! Το παρελθόν είναι εξ iσου άδηλο όσο και το μέλλον. Άλλωστε, τα σπέρματα του μέλλοντος είναι όλα σπαρμένα στο χώμα του παρελθόντος.

  •  
  • Εκεί τα πρότυπα, εκεί οι λύσεις, εκεί και η πηγή της εθνικής μας ορθοπραξίας.

ΗΡΟΔΟΤΟΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΒΑΡΒΑΡΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ


Ο Λόγος των Ελλήνων είναι ολογραμμικός : Στο ελάχιστο περιέχεται το μέγιστο και αντιστρόφως. Η “Ιστορίης Απόδεξις” του Ηροδότου του Αλικαρνασσέως  μολονότι επικεντρώνεται σε μία σύντομη περίοδο της πολυμυριετούς  Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, δεν είναι απλώς μία “ψυχρή” καταγραφή  ιστορικών γεγονότων' είναι     -και κυρίως μάλιστα- η άφθαρτη Βίβλος του Ελληνισμού, ο θησαυρός των αιωνίων και αναλλοίωτων Ελληνικών αρχετύπων Ήθους και Πνεύματος. Ο Ηρόδοτος, με αφορμή τα Μηδικά , την εξιστόρηση της σύγκρουσης Ελλήνων και βαρβάρων, δείχνει την οδό των Ελλήνων, την οδό του διαρκούς ΑΓΩΝΟΣ και της  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ... Πρωτίστως όμως προσδιορίζει και καθορίζει σαφέστατα την ταυτότητα του Ελληνικού Έθνους.

Είναι Χειμώνας του 480 π.Χ., μετά την ναυμαχία της Σαλαμίνας, λίγο πρίν τη μάχη των Πλαταιών και ο Μαρδόνιος, στρατηγός των Περσών, επιχειρεί δια του χρυσού να εξαγοράσει τους Έλληνες. Η Αθήνα έχει μετατραπεί σε  σωρό καμμένων ερειπείων και η Αττική γή έχει γίνει  στάχτη: ώς και τα δένδρα κομμένα και καμμένα από τις ορδές των βαρβάρων .  Οι Λακεδαιμόνιοι, φοβούμενοι μήπως οι Αθηναίοι μηδίσουν, στέλνουν πρεσβεία στην Αθήνα.  Ιδου η μνημειώδης απάντηση των Αθηναίων: 

“Το μέν δείσαι Λακεδαιμονίους... 
ούτε χρυσός γης εστι ουδαμόθι τοσούτος 
ούτε χώρη κάλλεει και αρετή μέγα υπερφέρουσα 
τα ημείς δεξάμενοι 
εθέλοιμεν άν μηδίσαντες 
καταδουλώσαι την Ελλάδα. ... 
αύτις δε το Ελληνικόν 
εόν όμαιμον τε και ομόγλωσσον, 
και Θεών ιδρύματα κοινά και θυσίαι 
ήθεά τε ομότροπα, 
των προδότας γενέσθαι Αθηναίους ουκ αν ευ έχοι. ...έστ’άν και εις περιή Αθηναίων 
μηδαμά ομολογήσοντας ημέας Ξέρξη” .


( Το ότι οι Λακεδαιμόνιοι φοβήθηκαν μήπως έλθομε σε συμφωνία με τον βάρβαρο είναι απολύτως ανθρώπινο. Όμως είναι αναμφιβόλως επαίσχυντο, που φαίνεστε να φοβάστε σχετικά  με το φρόνημα των Αθηναίων ενώ αυτό το γνωρίζετε άριστα, ότι δηλαδή πουθενά στη γη δεν υπάρχει τόσο χρυσάφι  ούτε χώρα, που να υπερέχει εξαιρετικά ώς προς την ομορφιά και την αρετή, τα οποία δεχόμενοι θα θέλαμε  να ταχθούμε με το μέρος των Μήδων και να υποδουλώσουμε εντελώς την Ελλάδα. Διότι είναι πολλά και σημαντικά  αυτά που μας εμποδίζουν να πράξωμε τούτα, ακόμη κι άν το επιθυμούσαμε, και πρώτα και μέγιστα είναι τα αγάλματα και τα οικήματα των θεών, που είναι πυρπολημένα και θαμμένα στο χώμα, για τα οποία είναι ανάγκη να επιβάλωμε τη μεγίστη τιμωρία παρά να συμμαχήσωμε μ’ αυτόν που διέπραξε αυτά, και επιπλέον η ελληνικότητα, που είναι το όμαιμο, το ομόγλωσσο, τα κοινά ιδρύματα τα αφιερωμένα στους θεούς και οι θυσίες, καθώς και τα ομοειδή ήθη, που δεν θα ήτο ποτέ ανδρείο να τα προδώσουν οι Αθηναίοι. Να γνωρίζετε λοιπόν καλά, άν έτυχε στο παρελθόν να μήν το γνωρίζετε, ότι, έως ότου σώζεται έστω και ένας Αθηναίος, με κανένα τρόπο δεν πρόκειται να συνομολογήσωμε με τον Ξέρξη.. ).
..

 .
Πρόκειται αναμφιβόλως για  ένα κείμενο-ποταμό,  από το οποίο συναναβλύζουν η φιλοπατρία και η Εθνική αυτογνωσία, συγκατουσιωμένες σε μίαν αδιάσπαστη ενότητα. Είναι ο συλλογικός αυτοπροσδιορισμός του Ελληνικού Έθνους,  στον Κολοφώνα της Δόξας και του Αγώνα του. Και είναι, βεβαίως, ο μόνος αποδεκτός από κάθε  Έλληνα ορισμός του Ελληνικού έθνους. Για τους Έλληνες, η ουσία της Ελληνικότητος έγκειται σε πέντε αναντικατάστατα στοιχεία-αξίες: 
.. 
(1) 
το όμαιμον,
η κοινή βιολογική καταγωγή, που συνιστά  δεσμό αίματος, 
.. 
(2) 
το ομόγλωσσον,
η κοινή γλώσσα, η Ελληνική, το τελειότερο των ανθρωπίνων πνευματικών επιτευγμάτων, 
.. 
(3) 
τα κοινά ιδρύματα
τα αφιερωμένα στους θεούς των Ελλήνων, 
.. 
(4) 
οι κοινές θυσίες
στο πνεύμα και το ήθος των θεών των Ελλήνων και 
.. 
(5) 
τα ομότροπα ήθη
των Ελλήνων, η χρηστή και ενάρετη συμπεριφορά, που εκπορεύεται από την  βιωμένη πίστη στις κοινές Αξίες του Ελληνισμού. 

Επειδή λοιπόν σαν Έθνος βιώνουμε σήμερα τα έσχατα στάδια της βιολογικής, πολιτισμικής, ιδεολογικής και οικονομικής μας συρρίκνωσης και εθνοκτονίας, επειδή η Νέα Τάξη Πραγμάτων (ΝΤΠ) δεν βρίσκεται μόνον βορείως της γραμμής αντιπαράθεσης  και ανατολικώς των ακριτικών νήσων του Αιγαίου Αρχιπελάγους, επειδή  Μνήμη ίσον Αλήθεια  και επειδή σώφρον είναι οι πολεμιστές  να γνωρίζουν ακριβώς εναντίον τίνος πολεμούν , ας αφουγκραστούμε την αλήθεια την αρχαία αλλά και την σημερινή, μέσα από τη φωνή του Ηροδότου.

 .
  Α Λ Η Θ Ε Ι Α   Π Ρ Ω Τ Η: 

Η Νέα Τάξη Πραγμάτων δέν είναι διόλου Νέα' στην πραγματικότητα είναι Πανάρχαια και πάντα Βαρβαρική. Ο Ξέρ- ξης, ο "Μέγας Βασιλεύς" της Περσικής Αυτοκρατορίας,  διατυπώνει εναργέστατα την “Ιδεολογία” της: 

“...γην την Περσίδα αποδέξομεν τω Διός αιθέρι ομουρέουσαν. 
Ου γαρ δη χώρην γε ουδεμίαν κατόψεται ήλιος 
όμουρον εούσαν τη ημετέρη, 
αλλά σφέας πάσας εγώ άμα υμίν μίαν χώρην θήσω, 
διά πάσης διεξελθών της Ευρώπης... 
Ούτω οι τε ημίν αίτιοι έξουσι δούλιον ζυγόν οι τε αναίτιοι ”. 

Η Βαρβαρική, λοιπόν, Τάξη Πραγμάτων (ΒΤΠ, στο εξής) δέν ανέχεται την ύπαρξη δευτέρου κράτους επί της γής' δεν ικανοποιείται με τίποτε λιγότερο από μιά παγκόσμια αυτοκρατορία, μοναδικό σύνορο  της οποίας θα είναι ο αιθέρας του Διός ! Είναι η Αυτοκρατορία της Ύβρεως' γι’αυτήν δίκαιοι και άδικοι τίθενται σε ίση μοίρα . Η μόνη σχέση που αναγνωρίζει ανάμεσα σ’αυτήν και τις άλλες χώρες είναι η πλήρης υποταγή και καμμία άλλη! Πάσα ομοιότης με την Νέα Τάξη Πραγμάτων του ΝΑΤΟ και της Pax Americana είναι απλώς... συμπτωματική. 

 .
  Α Λ Η Θ Ε Ι Α   Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α:

Όρος επικράτησης της ΒΤΠ είναι η καθυπόταξις των Ελλήνων:

“πυνθάνομαι γαρ ώδε έχειν ούτε τινά πόλιν ανδρών ουδεμίαν ούτε έθνος ουδέν ανθρώπων υπολείπεσθαι, τό ημίν οίον  τε έσται ελθείν ες μάχην, τούτων των κατέλεξα υπεξαραιρημένων” .

Κανένα άλλο έθνος δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί στην ΒΤΠ πλήν των Ελλήνων. Όμως...

 .
  Α Λ Η Θ Ε Ι Α   Τ Ρ Ι Τ Η:

“κατά μεν γαρ το ισχυρόν Έλληνας ομοφρονέοντας,..., 
χαλεπά είναι περιγίνεσθαι και άπασι ανθρώποισι”  .

Ακόμη κι άν όλοι οι άνθρωποι συνασπισθούν, 
είναι αδύνατον να καταβάλουν ως προς την ισχύ 
τους    ο μ ο φ ρ ο ν έ ο ν τ α ς    Έλληνας 
[τους Έλληνες που ομονοούν, που είναι μονοιασμένοι]. 

Αυτό επισημαίνουν στον μισέλληνα Μαρδόνιο οι Ελληνοπροδότες Θηβαίοι λίγο πρίν από τη μάχη των  Πλαταιών, και του υποδεικνύουν -Ελληνογενείς αυτοί (!)- να αποδυναμώσει τους Έλληνες, με όπλο την δια του χρυσού διαίρεση. 

 .
  Α Λ Η Θ Ε Ι Α    Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η:

Όσοι από τους Έλληνες αποφασίσουν τον Αγώνα, αυτοί αγωνίζονται και -α σ χ έ τ ω ς   με το άν είναι λίγοι ή πολλοί- επικρατούν επί των εχθρών . Οι Έλληνες δεν ήταν ποτέ πολλοί και ποτέ ενωμένοι. Ανάμεσά τους υπήρχαν πάντα δειλοί, φυγόμαχοι, ξεπουλημένοι, προσκυνημένοι, προδότες, εφησυχασμένοι και αυτόμολοι. Όμως το αποτέλεσμα του Αγώνος διόλου δεν καθορίζεται από όλους αυτούς, οι οποίοι και πρέπει να θεωρηθούν, απο τους αυθεντικούς Έλληνες, ως ασήμαντοι και  ουσιαστικώς ανύπαρκτοι. Νά τί  λέγει πρός τον ναύαρχο των Κορινθίων  εξελισσομένης της ναυμαχίας της Σαλαμίνας, η από του θεοστάλτου πλοίου ιερή οπτασία: 

“Αδείμαντε, σύ μεν αποστρέψας τας νέας ες φυγήν όρμησαι καταπροδούς τους Έλληνας' οι δε και δη νικώσι όσων αυτοί ηρώντο επικρατήσαι των εχθρών” .


 .

  Α Λ Η Θ Ε Ι Α   Π Ε Μ Π Τ Η:

Οι Έλληνες δεν πολεμούν μόνοι τους' σύμμαχοι των είναι οι θεοί και οι Ήρωες. Ιδού τί ομολογούν, διά στόματος Θεμιστοκλέους, μετά τη  ναυμαχία  της Σαλαμίνας: 

“Τάδε γαρ ουκ ημείς κατεργασάμεθα 
αλλά θεοί τε και ήρωες 
οί εφθόνησαν άνδρα ένα 
της τε Ασίης και της Ευρώπης βασιλεύσαι, 
εόντα ανόσιόν τε και ατάσθαλον”


Αυτά δεν τα κατορθώσαμε εμείς 
αλλά οι θεοί και οι ήρωες, 
που εφθόνησαν τον άνδρα, 
που, ένας αυτός, 
ήθελε να βασιλεύσει σε Ευρώπη και Ασία 
ενώ ήταν ανόσιος και ατάσθαλος 

 .
  Α Λ Η Θ Ε Ι Α   Ε Κ Τ Η:

Αρετή, σοφία και  νόμος ισχυρός καθώς και το εξ αυτών εκπορευόμενο πνεύμα συνειδητής αυτοθυσίας χάριν της Πατρίδος, αυτή είναι η ουσία της υπεροχής των Ελλήνων, αυτά είναι τα απόλυτα “όπλα” των. Αυτό αποτυπώνεται στα λόγια του Δημαρήτου, έκπτωτου βασιλέως των Λακεδαιμονίων και  συμβούλου του Ξέρξη: 

“Βασιλεύ, ... 
τη Ελλάδι πενίη  μεν αιείκοτε σύντροφός εστι, 
αρετή δε έπακτός εστι 
από τε σοφίης κατεργασμένη και νόμου ισχυρου' 
τη διαχρεωμένη η Ελλάς 
την τε πενίην απαμύνεται 
και την δεσποσύνην. ... 

αριθμού δε πέρι μή πύθη... 

ελεύθεροι γαρ εόντες ου πάντα ελεύθεροι εισί' 
έπεστι γαρ σφι δεσπότης νόμος ... 
τον υποδειμαίνουσι πολλώ έτι μάλον ει οι σοι σε. 
Ποιεύσι γών τα αν εκείνος ανώγη' 
ανώγει δε τωυτό αιεί, 
ουκ εων φεύγειν ουδέν πλήθος ανθρώπων  εκ μάχης, 
αλλά μένοντας εν τη τάξι 

επικρατέειν ή απόλλυσθαι ” 
 

Βασιληά, 
η φτώχεια είναι μεν η αιωνία σύντροφος της Ελλάδος, 
η αρετή όμως [της Ελλάδος] 
πηγάζει από την φύση της 
και καλλιεργείται από την σοφία και τον ισχυρό νόμο' 
αυτή [την αρετή] έχει σαν όπλο η Ελλάς 
και αποκρούει τόσο τη φτώχεια όσο και την τυρρανία. 
Περί του αριθμού [των Ελλήνων] μήν ερωτάς, 
πόσοι είναι και άν μπορούν να πράξουν αυτά' 
είτε χίλιοι τύχει να εκστρατεύσουν, 
είτε λιγότεροι είτε περισσότεροι, με τον ίδιο τρόπο θα πολεμήσουν εναντίον σου... 
Διότι, ενώ είναι ελεύθεροι, 
δεν είναι και απολύτως ελεύθεροι' πάνω απ’αυτούς βρίσκεται νόμος ισχυρός, 
τον οποίο φοβούνται πολύ περισσότερον 
απ’ότι φοβούνται εσένα οι υπήκοοί σου. 
Εκτελούν δε αυτά που [ο νόμος] προστάζει' 
προστάζει δε το αυτό πάντοτε
και δεν τους επιτρέπει να εγκαταλείπουν τη μάχη 
εναντίον οσουδήποτε πλήθους ανθρώπων 
αλλά [τους διατάζει] να μένουν εντός της παρατάξεώς των και ή να επικρατούν ή να θυσιάζονται. 

Είναι φανερό ότι τέσσερεις είναι οι όροι της επιβίωσης και της νίκης του Ελληνικού Έθνους εναντίον της πανάρχαιας ΒΤΠ: 
  

ομοφρονέειν, αρετή, σοφία και νόμος ισχυρός. 
  
Σημειώστε ότι κανείς απ’αυτούς δεν εξαρτάται από εξωελληνικούς παράγοντες' η σωτηρία της πατρίδος βρισκόταν -και πάντα θα βρίσκεται- στα χέρια των συνειδητών Ελλήνων και μόνο σ’αυτά' μόνον άν οι πεισιθάνατοι πράκτορες της ΒΤΠ, οι συγκατασκάπτες του Ελληνισμού, κατορθώσουν να μας πείσουν να προβούμε σε εθνική αυτοκτονία , τότε -και μόνον τότε- θα έχουμε σβήσει σαν ζωντανό Έθνος από προσώπου γης. 
  
Ο πόλεμος επομένως είναι πρωτίστως συνειδησιακός 
και αφορά τον παράγοντα
  
ΗΘΙΚΟΝ.

   


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  &  ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  
  
(1)  Με την υπόσχεση ότι, άν  η ΒΤΠ δεν  συνετρίβη  στα  όρη  της  Βοζνίας, θα συντριβεί σίγουρα στα κύματα του Αιγαίου και στις πλαγιές του Πενταδάκτυλου. 
 
(2) Ολογράμματα είναι οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με μεθόδους της  ολογραφίας (holography). Πρόκειται για μία σύγχρονη τεχνική  τρισδιάστατης επιστημονικής φωτογράφισης, με εκπληκτικές δυνατότητες απεικόνεισης πληροφοριών, που είναι ασύληπτες δια γυμνού οφθαλμού (π.χ. τάσεις, πιέσεις κ.λ.π.) και  συνήθων τεχνικών φωτογραφίας. Τα ολογράμματα διακρίνονται από μίαν εκπληκτικήν ιδιότητα: κάθε τμήμα της φωτογραφίας περιέχει την εικώνα του όλου και αντιστρόφως. Ένα “ολόγραμμα” του Ήθους και των Αξιών των Ελλήνων είναι και η “Ιστορίης Απόδεξις” του Ηροδότου. 
(3)  Απέναντι από τις βραχονησίδες Ίμια κείται η Αλικαρνασσός, γενέτειρα του πατρός της Ιστορίας Ηροδότου και σας παρακαλώ, 
Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ    Μ Η Ν   Ε Ν Δ Ι Δ Ε Τ Ε:
μή συγχέετε την Αλικαρνασσό με το... Μποντρούμ (την εκτουρκισμένη ονομασία της Αλικαρνασσού). Η σύγχυση είναι  απαρχή, μέσο και τέλος δουλείας' ούτε βεβαίως αρμόζει στους Έλληνες, επειδή έλειψαν μόλις 74 χρόνια από τις εστίες τους, να αποκαλούν Τουρκία ή Τουρκικές τις ακτές της Ιωνίας και του Πόντου. 
 
(4)  Να ξυρίζεις ακόμη και τα δένδρα: Αυτό θα πεί εθνοκάθαρση, όχι... ημίμετρα!
 
(5)  Παρακαλώ σημειώστε ότι την απάντηση αυτή, στην οποία περιλαμβάνεται και ο ορισμός της Ελληνικότητος, δεν δίνει ένας συγγραφεύς, ιστορικός ή  φιλόσοφος αλλά σύσσωμος και επισήμως ο Δήμος των Αθηναίων. 
 
(6)  Η πράσινη γραμμή ή γραμμή του αίσχους ή, αλλοιώς, η νεκρή ζώνης, στην μαρτυρική μας μεγαλόνησο, την Κύπρο των ηρώων και των υψίστων Ερώτων... Δυστυχώς -και αυτό είναι το άκρως επικίνδυνο, καθότι δυσδιάκριτο- ως δόλιος κατευνασμός, καταναγκαστική σκελοτύρβη και διατήρηση της “σιωπής των αμνών”, βρίσκεται και Νοτίως αυτής: Αστυνομικοί με Ελληνοκυπριακή στολή προστατεύουν την ΒΤΠ και τη διατήρηση των τετελεσμένων, εμποδίζοντας παντοιοτρόπως αόπλους Έλληνες Πολεμιστές και Πολεμίστριες να ανατρέψουν το επαίσχυντο status quo. Ταυτόχρονα, πολεμικά πλοία, που φέρουν την ελληνική σημαία (!), εμποδίζουν τους Έλληνες λεβέντες Καλύμνιους να πλησιάσουν τις βραχονησίδες Ίμια και να ασκήσουν τα αυτονόητα κυριαρχικά τους δικαιώματα. Η Ελλάδα γέμισε με γκρίζες και νεκρές ζώνες της ΝΤΠ, ζώνες, που προστατεύονται -ώ του αίσχους!- από τους ίδιους τους “Έλληνες”. Πρόκειται, πολύ απλά, για -εντός και εκτός Ελλαδικών συνόρων- πολιτική ευνουχισμού του φρονήματος ενός φύσει ελευθέρου και γεναίου λαού. 
 
(7)  Αλήθεια = Α-στερητικόν και λήθη (λησμοσύνη) =  ΔΕΝ   ΞΕΧΝΩ...
 
(8)   Εσχάτως, πολλοί έχουν περιέλθει σέ τραγική σύγχυση και φρικτό στρατηγικό λάθος: έχουν εκλάβει ως εχθρό το    ό ρ γ α ν ο    του εχθρού'  κύριοι, το τουρκικό κράτος δέν είναι ο εχθρός' είναι το όργανο του πραγματικού εχθρού, δηλαδή της ΒΤΠ.
 
(9)  Όσον αφορά στην ΒΤΠ, θυμηθείτε το παπιστικό ανάλογο: “Ένας ήλιος στον ουρανό, ένας πάπας στη Γή”!
 
(10)  Η πολιτική των  “ίσων αποστάσεων” από δικαίους και αδίκους δεν διαφέρει και πολύ από την πολιτική απέναντι σε δίκαιους και άδικους ραγιάδες της ΒΤΠ...
 
(11) Αναλόγως εντυπωσιακό είναι και το αναφερόμενο από τον Ελληνοπροδότη σύμβουλο του Ξέρξη, τον  Δημάρητο, σχετικώς με τους Λακεδαιμονίους: “ει τούτους γε και το υπομένον εν Σπάρτη καταστρέψεαι, έστιν ουδέν άλλο έθνος ανθρώπων το σε, βασιλεύ, υπομενέει χείρας ανταειρόμενον”, Ζ', 209: Άν καταστρέψεις αυτούς, τότε κανένα άλλο έθνος δεν  θα σου αντισταθεί...
 
(12)  Την αλήθεια αυτή που αφορά το αήττητο των Ελλήνων γνωρίζει άριστα η γενεά των επιδόξων “Κοσμοκρατόρων του Κόσμου τούτου”, ήδη από τον καιρό της εισβολής των Ατλάντων. Αυτό που μας παρουσιάζουν ως φυσική διχογνωμία των Ελλήνων, ως αναπόφευκτο εθνικό μας ελάττωμα,  είναι ουσιαστικά  τμήμα του δολίου σχεδίου συγκάλυψης της αναίρεσης του ζωτικού για το Έθνος   -αλλά και την Ελεύθερη ανθρωπότητα- ομοφρονέειν.
 
(13)  Εύκολες εκφράσεις ηττοπαθείας του τύπου “είμαστε λίγοι”, “δεν έχουμε διεθνή ερείσματα και συμμάχους”, “πρέπει να βρεθεί ένας πολιτικός που να είναι πρώτ’απ’όλα Έλληνας” κλπ δεν αρμόζουν σε Έλληνες. Όσο κι’άν αυτό φαίνεται εκ πρώτης όψεως απίθανο ή ακόμη και... μεταφυσικό,  για τους αληθείς Έλληνες -και  όχι για τους απλώς Ελληνογενείς ή τους Ελληνοφώνους- προϋπόθεση της Νίκης είναι η θέληση για πόλεμο και τίποτε άλλο! Αυτή είναι η επιταγή, που έχει υπογράψει ο Θεός για την Ελλάδα και -όπως επιβεβαιώνεται στο διάβα των αιώνων- η επιταγή αυτή είναι ανοικτής ημερομηνίας.
 
(14)  Στην ευχερέστερη κατανόηση της μετάφρασης βοηθούν οι λέξεις οι εντός αγκυλών [...] που δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Ηροδότου.
 
(15)  Δείτε με τί  σαφήνεια κατηγοριοποιείται το σύνολο των στόχων και των μέσων, που περιλαμβάνει  το σχέδιο  εθνοκτονίας του  Ελληνισμού,  δηλαδή  η απόπειρα υποχώρησής μας ως προς την φιλοπατρία και την χρυσή πεντάδα των Ελληνικών Ιδεωδών (όμαιμον, ομόγλωσσον, Θεών ιδρύματα κοινά, θυσίαι, ήθεα ομότροπα) δεχόμενοι αντιστοίχως: 
 
  • (α) εθνοφυλετική και δημογραφική αλλοίωση και επιμιξία (όρα λαθρομετανάστες, ψευδοπροβλήματα με δήθεν μειονότητες, δήθεν ρατσισμός, λειψανδρία και ερήμωση των ακριτικών περιοχών κλπ.) 
  • (β) γλωσσική αλλοίωση, εισβολή ξένων λέξεων στη Γλώσσα μας, λεξιπενία και αποκοπή από την αρχαία Ελληνική Γραμματεία 
  • (γ) καταστροφή, δήωση, παραποίηση ή  κατάχωση των αρχαίων ιδρυμάτων, ναών και τεμενών, των αφιερωμένων τόσο στους Έλληνες θεούς της αρχαίας, πατρώας θρησκείας όσο και αυτούς της χριστιανικής μας πίστεως 
  • (δ) αλλοίωση του θρησκεύματός μας και του τρόπου λατρείας του Θεού (όρα υλισμός, αθεΐα, σατανολατρεία, μυστικιστικός σκοταδισμός, ενδοεκκλησιαστικές έριδες και διαμάχες, επιθέσεις ξενοκίνητων αιρέσεων,  δόλια και άκριτη διάκριση σε Έλληνες και Χριστιανούς  -λες και οι Γκρίζοι Λύκοι, προτού μας σφάξουν, θα μας ρωτήσουν αν πιστεύουμε στο Χριστό ή στον Απόλλωνα-
  • (ε) αλλοίωση των ηθών και της πολιτισμικής μας παραδόσεως και κυρίως του ανυπόταχτου, φιλελεύθερου, αγωνιστικού μας φρονήματος (όρα άρνηση προάσπισης της πατρίδος με το πρόσχημα των αντιρρησιών συνείδησης, πορνολατρεία, ναρκωτικά, σατανιστική μουσική, άκριτη βία, τρυφηλός βίος, αδιαφορία περί τα κοινά και κοινωνική αναλγησία, πολιτικός διχασμός μέσω του κομματισμού, πόλεμος εναντίον κάθε δομής ενοποίησης των Ελλήνων και κυρίως συστηματική καλλιέργεια κλίματος ηττοπάθειας και πολιτισμικής, στρατηγικής και οικονομικής  εξάρτησης από ξένα και εκδήλως ανθελληνικά κέντρα αποφάσεων, όπως Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΔΑΣΕ, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κλπ). Προς Εθνικό αυτοχειριασμό οδεύουμε σε δεύτερο στάδιο, άν δεχθούμε γκρίζες ζώνες, πράσινες γραμμές, εκχώρηση της Ιστορίας μας σε Σλαβοαλβανούς και Τουρανομογγόλους (Σκόπια, Βόρειος Ήπειρος, Μικρά Ασία), μή επέκταση των  χωρικών υδάτων και της υφαλοκρηπίδος στα 12 μίλια κλπ. Είναι εμφανές ότι οι Ελληνοπροδότες και οι ανθέλληνες καλώς γνωρίζουν τις αρετές και την ισχύ των Ελλήνων και πασχίζουν να τις εξουδετερώσουν' οι Έλληνες όμως πότε θα τις γνωρίσουν; 

“Ώ δαιμόνιοι, μέχρι κόσου έτι πρύμνην ανακρούεσθε;” 
(Η, Ουρανία, 84)
 
Έε δαιμόνιοι! 
Μέχρι πότε θα υποχωρείτε με την πρύμνη πρός τα πίσω; 


Γιά  τών  Ελλήνων τό  ΕΝΑ 
@ E-είδος
.

μόνη [η μονάς] τών άλλων 
ομοίως τώ τού παντός σωτηρίω προνοία 
εμφήναι τε τόν περί του Θεού λόγον 
και προσοικειωθήναι αυτώ 
μάλιστα πάντων επιτηδειοτάτη.


ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ, 
ΘΕΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ  ΤΗΣ   ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ
.
επειδή λοιπόν και η μονάδα μετράει,
ιδού
.
 


.

.
.
.

  ..
............
............
..
..
..
 
.
.
 .
.
.