.
...............

 
 

..
..
..
..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..
.
 
 
 

..
..
..
..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..
..
 
 
 

..
..
..
..
 
 
 
 
 

..
..
..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..
.
 
 
 

..
..
..
..
 
 
 
 
 

 ..
..
 ..
..
 ..
..
 ..

..
..

 .
.
..
..

 .
.
..
 .
.
..
..
 

 .
.
..
.
 ..
.
 ..

 

..
.............
.
............
............
..
..
..
 
.
.

..

.Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ

ΙΣ Τ Ο ΡΙ Α
  • Η εθνική μας ορθοπραξία θα αναδυθεί και πάλι μέσα από Πράξεις ύψιστης Εθνικής αυτογνωσίας.

  •  
  • Κι όμως! Το παρελθόν είναι εξ iσου άδηλο όσο και το μέλλον. Άλλωστε, τα σπέρματα του μέλλοντος είναι όλα σπαρμένα στο χώμα του παρελθόντος.

  •  
  • Εκεί τα πρότυπα, εκεί οι λύσεις, εκεί και η πηγή της εθνικής μας ορθοπραξίας.
  . 
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 
Περί Ελλήνων & βαρβάρων. 
 .  .
Στο Θουκυδίδη ανατέμνεται η  εθνική μας παρακμή: Πάθη & ωμή βία, η απάνθρωπη 
σύγκρουση των μεγεθών, ένα ψυχρό παιγνίδι επιρροής και ισχύος. Το δίκιο της ωμής δύναμης. 
 .  .
Ο Ηρόδοτος είναι απεναντίας ο ιστορικός του Ελληνικού Ήθους. Το Ήθος ως ζώσα δύναμη ανατροπής της τυφλής ροής της Ιστορίας. 
 .  .
Η ΚΡΟΥΣΗ ΤΟΥ 
ΘΕΟΥ
Όταν ο Θεός χτυπά την πόρτα της Ιστορίας του Ανθρώπου... 
 .  .
Ο Θεός, ως ασπίδα των Δικαίων Του: Από τους Δελφούς και τη Σαλαμίνα, ώς το έπος του '40 
και την αντίσταση της Κύπρου... 
 .  .
Η συγκλονιστική παρέμβαση του θείου στη ροή των ανθρωπίνων πραγμάτων...
 
 
 . 
ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ
Κραυγαλέα η σιωπή στα κενά 
της συμβατικής Ιστορίας.
 .  .
Αμείλικτα ερωτήματα και τολμηρές υποθέσεις πάνω στην παγκόσμια αλλά και την 
ελληνική ροή των πραγμάτων.
 .  .
ΕΥΛΟΓΑ 
ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ
Λόγοι και διάλογοι, πράξεις και πρόσωπα της Ιστορίας. 
 .  .
Σημεία και Δρώμενα. Η επικαιρότητα σε ιστορική θεώρηση. 
 .  .
Η πράξη σαν κατάθεση Ιστορίας, η Ιστορία σαν καθρέφτης του γίγνεσθαι.

 


Γιά  τών  Ελλήνων τό  ΕΝΑ 
@ E-είδος
.

μόνη [η μονάς] τών άλλων 
ομοίως τώ τού παντός σωτηρίω προνοία 
εμφήναι τε τόν περί του Θεού λόγον 
και προσοικειωθήναι αυτώ 
μάλιστα πάντων επιτηδειοτάτη.


ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ, 
ΘΕΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ  ΤΗΣ   ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ
.
επειδή λοιπόν και η μονάδα μετράει,
ιδού
.
    
  

  
.
.
.
.

  ..
............
............
..
..
..
 
.
.
 .
.
.