ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΒΑΡΝΑΒΑΣ

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ
ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

 


Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του την 11ην Ιουνίου