ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

Απόστολος  Ανδρέας

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ
ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

 

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του την 30ην Νοεμβρίου