ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

Αντωνίου του Μεγάλου

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ
ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

 

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του την 17ην Ιανουαρίου