ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

Άγιος  Ευθύμιος

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ
ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

 

 

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του την 15ην Οκτωβρίου