ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

Ιωάννης ο Πρόδρομος

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ
ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

 

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του την 7ην Ιανουαρίου