ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

Άγιος Κυπριανός

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ
ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

 

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του την 2ην Οκτωβρίου