ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

Απόστολος Λουκάς ο Ευαγγελιστής

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ
ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

 

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του την 18ην Οκτωβρίου