ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

Πελαγίας και Αναστασίας Οσίων

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ
ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

 

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη  των την 8ην Οκτωβρίου