ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

Ρωμανός ο Μελωδός

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ
ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

 

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του την 1ην Οκτωβρίου