ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

Άγιος  Σάββας

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ
ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ


Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του την 5ην Δεκεμβρίου