ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

Άγιος Θεράπον

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ
ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

 

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του την 14ην Οκτωβρίου