ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

Απόστολος Θωμάς

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ
ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

 

Ήταν μεταξύ των Δώδεκα μαθητών του Κυρίου και ανήκε σε οικογένεια αλιέων. Ο Θωμάς, λοιπόν, μετά την Ανάσταση του Κυρίου και την πρώτη εμφάνισή Του στους μαθητές, δυσπιστούσε σ αυτά που του έλεγαν.

Αλλά ο Κύριος επανεμφανίστηκε στους μαθητές μέσα στο υπερώον, όταν μεταξύ τους βρισκόταν και ο Θωμάς. Τότε ο Κύριος προέτρεψε το Θωμά να ψηλαφήσει τις πληγές από τα καρφιά που Τον σταύρωσαν και να μη γίνει άπιστος αλλά πιστός.

Εκθαμβούμενος ο Θωμάς, προσκύνησε και ανεβόησε Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Η δε απάντηση του Κυρίου ήταν τέτοια, που θα διδάσκει όλους όσους θέλουν να δυσπιστούν στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Είπε, λοιπόν, ο Κύριος στο Θωμά: πίστεψες επειδή με είδες. Μακαριότεροι και περισσότερο καλότυχοι είναι εκείνοι, που αν και δεν με είδαν, πίστεψαν.

Η παράδοση αναφέρει ότι ο Θωμάς μετά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος πήγε και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πέρσες, Μήδους και Ινδούς. Στη χώρα δε των τελευταίων, μαρτύρησε με θάνατο δια λογχι-σμού. Έτσι τον αξίωσε ο Θεός όχι μόνο να κηρύξει το Ευαγγέλιό Του, αλλά και να δώσει τη ζωή του γι Αυτόν.

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του την 6η Οκτωβρίου.