Eurovision Song Contest Eurovision Links Eurovision Audio Eurovision Lyrics
ESC

Eurovision Lyrics

Eurovision Audio

Links

Eurovision song Lyrics

1956 Eurovision Lyrics

Eurovision 1956

De vogels van Holland

The birds of Holland

De vogels van Holland zijn zo muzikaal The birds of Holland are so musical
Ze leren in hun prille jeugd al tierelieren They already learn to twitter in their early youth
De merel, de lijster en de nachtegaal The blackbird, the thrush and the nightingale
Om zo de lent' in Holland goed te kunnen vieren So they can celebrate spring in Holland
't Is geen wonder, want nergens zijn de plassen zo blauw It's no wonder, because nowhere the puddles are so blue
Als in Holland, mijnheer As in Holland, sir
Als in Holland, mevrouw As in Holland, madam
't Is geen wonder, want nergens is het gras zo vol dauw It's no wonder, because nowhere the grass is so full of dew
Zijn de meisjes zo lief, zijn de meisjes zo trouw Are the girls so sweet, are the girls so faithfull
En daarom zijn de vogels hier allemaal And that's why all the birds here are
Zo muzikaal So musical
Zo muzikaal So musical
Zo muzikaal So musical
De hele wereld door heb ik vogels horen zingen Across the whole world I've heard birds sing
In het zuiden, in het westen, in het noorden To the south, to the west, to the north
In vele verre landen heb ik vogels horen zingen In many faraway countries I've heard birds sing
Zij zingen kleine liedjes zonder woorden They sing little songs without words
De Franse vogels zingen tudeludelu The French birds sing toodledoo
Japanse vogels zingen tudeludelu Japanese birds sing toodledoo
Chinese vogels zingen tudeludelu Chinese birds sing toodledoo
Maar de vogels zingen nergens zo gelukkig en blij But nowhere the birds sing so happily and cheerfully
Als in Holland in het voorjaar in de wei As in Holland in spring in the meadow
De vogels van Holland zijn zo muzikaal The birds of Holland are so musical
Ze leren in hun prille jeugd al tierelieren They already learn to twitter in their early youth
De merel, de lijster en de nachtegaal The blackbird, the thrush and the nightingale
Om zo de lent' in Holland goed te kunnen vieren So they can celebrate the spring in Holland
't Is geen wonder, want nergens zijn de plassen zo blauw It's no wonder, because nowhere the puddles are so blue
Als in Holland, mijnheer As in Holland, sir
Als in Holland, mevrouw As in Holland, madam
't Is geen wonder want nergens is het gras zo vol dauw It's no wonder, because nowhere the grass is so full of dew
Zijn de meisjes zo lief, zijn de meisjes zo trouw Are the girls so sweet, are the girls so faithfull
En daarom zijn de vogels hier allemaal And that's why all the birds here are
Zo muzikaal So musical
Zo muzikaal So musical
Zo muzikaal So musical