ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ανδρέα Αραούζου 6Α, 1421 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.
: +357 22 867 238   Φαξ.: +357 22 375 541

 

 ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2012 
            (Scheme for the enhancement of youth entrepreneurship 2012)

             Ανακοίνωση

             Οδηγός Σχεδίου

             Έντυπο Υποβολής Αίτησης

 

 

AΡXEIO

 ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2009
            (Scheme for the enhancement of youth entrepreneurship 2009)

             Ανακοίνωση

             Οδηγός Σχεδίου

             Έντυπο Υποβολής Αίτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2009
           (Scheme for the enhancement of women entrepreneurship 2009)

             Ανακοίνωση

             Οδηγός Σχεδίου

             Έντυπο Υποβολής Αίτησης

 ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2008 
            (Scheme for the enhancement of youth entrepreneurship 2008)

             Ανακοίνωση

             Οδηγός Σχεδίου

             Έντυπο Υποβολής Αίτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2008
           (Scheme for the enhancement of women entrepreneurship 2008)

             Ανακοίνωση

             Οδηγός Σχεδίου

             Έντυπο Υποβολής Αίτησης

     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2006
            (Scheme for the enhancement of youth entrepreneurship 2006)

             Ανακοίνωση   (english)

             Οδηγός Προγράμματος

             Έντυπο Υποβολής Πρότασης

     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2006
           (Scheme for the enhancement of women entrepreneurship 2006)

             Ανακοίνωση   (english)

             Οδηγός Προγράμματος

             Έντυπο Αίτησης

     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2005
            (Scheme for the enhancement of youth entrepreneurship 2005)

             Ανακοίνωση   (english)

             Οδηγός Προγράμματος

             Έντυπο Υποβολής Πρότασης

     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2005
           (Scheme for the enhancement of women entrepreneurship 2005)

             Ανακοίνωση   (english)

             Οδηγός Προγράμματος

             Έντυπο Αίτησης

     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2004
            (Scheme for the enhancement of youth entrepreneurship 2004)

             Ανακοίνωση   (english)

             Οδηγός Προγράμματος

             Έντυπο Υποβολής Πρότασης

     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2004
           (Scheme for the enhancement of women entrepreneurship 2004)

             Ανακοίνωση   (english)

             Ανακοίνωση Παράτασης

             Οδηγός Προγράμματος

              Έντυπο Αίτησης

 

       
     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2003
          (Scheme for the enhancement of women entrepreneurship  2003)

             Ανακοίνωση

             Οδηγός Προγράμματος

             Έντυπο Αίτησης

 

Webmaster: Γιάννης Κοντός, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, CY-1421 Λευκωσία - Κύπρος

E-mail : perm.sec@mcit.gov.cy

Η ιστοσελίδα φιλοξενείται ευγενώς από το   ΚΥΠΡΟΣ-ΝΕΤ
Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης  11 December, 2012

  Resolution (800X600)

 
  FastCounter by bCentral