Σαλαμίνα   

Αφίσσα από έγο που ανέβηκε στο αρχαίο θέατρο της Σαλαμίνας Αφίσσα από έργο που ανέβηκε στο αρχαίο θέατρο της Σαλαμίνας Βασιλικός θρόνος Το Γυμνάσιο
Γυμνάσιο Άλλη άποψη του Γυμνασίου Κεφαλή Αφροδίτης που βρέθηκε στο χώρο Κεφάλι που βρέθηκε στο κενοτάφιο του Νικοκρέοντα
Λεπτομέρεια από το ψηφιδωτό του Γυμναστηρίου Σαλαμίνα Πανοραμική άποψη του χώρου Θέατρο Σαλαμίνας
     
Θέατρο Σαλαμίνας