Ο φίλος σας ο Σταγονούλης, σας καλωσορίζει στη σελίδα Σταγονοαποστολή (B).

Βρίσκεστε μαζί με το Σταγονούλη στον υδροβιότοπο της Αλυκής της Λάρνακας.  H Αλυκή δεν έχει ούτε σταγόνα από νερό.  Ο Σταγονούλης σας πληροφορεί ότι τον χειμώνα η Αλυκή είναι γεμάτη από νερό.

Ο Σταγονούλης πήγε το καλοκαίρι στον υδροβιότοπο της Αλυκής της Λάρνακας και βρήκε μόνο αλάτι.

Διαβάστε προσεκτικά το ερώτημα που σας κάνει ο Σταγονούλης και το οποίο θέλει να διερευνήσετε.

Που καταλήγει το νερό της Αλυκής
της Λάρνακας το καλοκαίρι;

Συζητήστε το ερώτημα αυτό με την ομάδα σας και διατυπώστε σε ένα χαρτί τις υποθέσεις σας.

Πληκτρολογείστε για να πάτε στην αρχή της σελίδας

Πιο κάτω ο φίλος σας ο Σταγονούλης σας προτείνει να επισκεφτείτε ορισμένες πηγές από το Διαδίκτυο. Οι πηγές αυτές θα σας βοηθήσουν να ελέγξετε τις υποθέσεις που κάνατε για το πιο πάνω ερώτημα.

Προσοχή!!!

Ο φίλος σας ο Σταγονούλης σας προτρέπει να επικεντρωθείτε στις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν. Αποφύγετε τη συλλογή πληροφοριών που δεν έχουν σχέση με την αποστολή σας.

Πηγές:

Είμαι το Νερό

Κύκλος του Νερού (5)

Η Αλυκή της Λάρνακας

Κύκλος του Νερού (6)

Κύκλος του Νερού (1)

Υδρολογικός Κύκλος

Κύκλος του Νερού (2)

Διάγραμμα Κύκλου Νερού

Κύκλος του Νερού (3)

Συμπύκνωση

Κύκλος του Νερού (4)

Τήξη και Πήξη

Πληκτρολογείστε για να πάτε στην αρχή της σελίδας

Ο Σταγονούλης, ως ειδικός επιστήμονας, εισηγείται σ΄εσάς να προχωρήσετε στην εκτέλεση ορισμένων πειραμάτων τα οποία θα σας βοηθήσουν να ελέγξετε πρακτικά την ορθότητα των υποθέσεων σας.

Για να σας βοηθήσει σχεδίασε ορισμένα έγκυρα και δίκαια πειράματα.

Μην χάνετε το χρόνο σας λοιπόν!! Επισκεφτείτε την σελίδα σταγονοπειράματα και αποδείξετε πόσο καλοί επιστήμονες είστε.

Πληκτρολογείστε για να πάτε στην αρχή της σελίδας

Αφού μελετήσατε και καταλήξατε στα αναγκαία συμπεράσματα απαντήστε στο αρχικό ερώτημα του Σταγονούλη: Που καταλήγει το νερό της Αλυκής της Λάρνακας το καλοκαίρι;

Η απάντηση σας πρέπει να δακτυλογραφηθεί στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή και να τυπωθεί με τον εκτυπωτή της τάξής σας.

Όταν τελειώσετε την εργασία σας πηγαίνετε πίσω στη σελίδα “Διαδικασία

Πληκτρολογείστε για να πάτε στην αρχή της σελίδας