ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας...
     
  ►    γράφοντας μας στη δ/νση:

CΥΛΛΟΓΟC  ΚΥΠΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙCΑC

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 14 - 412 23 ΛΑΡΙΣΑ

        ΤΗΛ.& ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 2410 239.658

2410 552.008,  2410 288.321

 
       
      αποστέλλοντας μας την επιστολή ή το κείμενό

        σας με τηλεομοιότυπο (fax):

τηλεομοιότυπο (fax):  2410 239.658

 
       
  ►    μέσω του διαδικτύου στην δ/νση

  ή    

 
       
      επισκεφθείτε μας στα γραφεία του Συλλόγου

Παλαιολόγου 14, περιοχή ΟΣΕ Λάρισας

 
       
  ►    γράψτε τα σχόλια σας στο Βιβλίο Επισκεπτών