ΚΕΝΤΡΟ  SOLVIT  ΚΥΠΡΟΥ
Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών
του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
 φιλοξενεί  το Κέντρο
SOLVIT  Κύπρου.

Solvit logo

[Ελληνικά EL]     [English EN]

CYPRUS SOLVIT CENTRE
The  Competition  and  Consumer Protection  Service
of the Ministry of Commerce, Industry and Tourism

hosts the Cyprus SOLVIT Centre.

Καλύτερη απεικόνιση με Internet Explorer 6+, Netscape Navigator 6.2+

Προτεινόμενη ανάλυση οθόνης Best screen resolution 1024 X 768


© 2004-2010 Υπηρεσία Ανταγωνισμού & Προστασίας Καταναλωτών - Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού,
Competition  and  Consumer Protection  Service - Ministry of Commerce, Industry & Tourism
1421 Λευκωσία - Κύπρος ,  1421 Lefkosia (Nicosia)- Cyprus
webmaster Anfo - Φιλοξενία από Κύπρος.Net